Yiziphi izincwadi zeBhayibheli zeTestamente Elidala? Yakhiwe ngezincwadi ezinhlanu zokuqala zeTestamente Elidala: uGenesise: incwadi yemvelaphi. Eksodusi: Incwadi…

Isinodi

Lisho ukuthini izwi likaNkulunkulu eBhayibhelini? IBhayibheli njengencwadi "liyiZwi likaNkulunkulu", ngoba ukuphila bekulokhu "iZwi likaNkulunkulu". Thina nabo…

Isinodi

Ayini amanga kuNkulunkulu? Ngakho-ke amanga ahlanganisa ukungafuni ukwamukela noma ukuzivumela ukukhanyiselwa iqiniso nothando lukaNkulunkulu. Omdala…

Isinodi

Kusho ukuthini ukukopela eBhayibhelini? Izincazelo zamanga nenkohliso Ku 1 Johane 2:21 uNkulunkulu usitshela ukuthi awekho amanga angaphuma eqinisweni. Ngokusho...

Isinodi

Uyini umuntu okhuthele? Qaphela , uqondile futhi uyasebenza . 2. i-adj. Ngokushesha , ngokushesha , ngokushesha esenzweni . Kusho ukuthini ukufuna ngenkuthalo?

Isinodi

Lithini iBhayibheli? IBhayibheli futhi liyincwadi engafundwa kuphela empilweni yomphakathi wokholo,...

Isinodi

Lisho ukuthini igama elithi Syria eBhayibhelini? Igama elithi Syrian lisho isakhamuzi noma ulimi lwaseSyria. Lokhu kuvela kwelesiGreek elithi Συρία (Syria), elisuselwa kwelase-Asiriya...

Isinodi

Yini i-scoop? 1. sf Umphumela wokuqala noma umkhiqizo wento. 2. Izindaba zokuqala ezitholwa yintatheli mayelana neqiniso noma umcimbi zine…

Isinodi

Sasiyini isono sikaMiriyamu? UJehova wamjezisa uMiriyani ngochoko. Kwenzekani kuMiriam udadewabo kaMoisés? Kusukela kulo mzuzu uMaria wanyamalala…

Isinodi

Lisho ukuthini igama elithi Ainhoaʹ eBhayibhelini? Incazelo ye-Ainhoa ​​​​ithi "okhethiweyo", okusho ukuthi u-Ainhoa ​​​​uvela entombini (iNcasakazi yase-Aránzazu ...

Isinodi