Các sách Kinh thánh trong Cựu ước là gì? Nó được tạo thành từ năm cuốn sách đầu tiên của Cựu ước: Sáng thế ký: cuốn sách về nguồn gốc. Exodus: Sách của…

Thượng hội đồng

Lời Chúa có nghĩa gì trong Kinh thánh? Kinh thánh như một cuốn sách là "Lời của Đức Chúa Trời", bởi vì sự sống trước đây là "Lời của Đức Chúa Trời". Chúng tôi họ…

Thượng hội đồng

Lừa dối Chúa là gì? Do đó, lời nói dối bao gồm việc không muốn chấp nhận hoặc không cho phép mình được soi sáng bởi lẽ thật và tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Các cổ…

Thượng hội đồng

Gian lận có nghĩa là gì trong Kinh thánh? Định nghĩa về lời nói dối và sự lừa dối Trong 1 Giăng 2:21 Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng không có lời nói dối nào có thể bắt nguồn từ sự thật. Theo…

Thượng hội đồng

Người siêng năng là gì? Cẩn thận, chính xác và năng động. 2. điều chỉnh. Nhanh chóng, nhanh chóng, nhanh chóng trong hành động. Siêng năng tìm kiếm có nghĩa là gì?

Thượng hội đồng

Kinh thánh nói gì? Kinh thánh cũng là một cuốn sách chỉ có thể đọc trong đời sống của một cộng đồng đức tin,…

Thượng hội đồng

Từ Syria có nghĩa là gì trong Kinh thánh? Từ Syria dùng để chỉ cư dân hoặc ngôn ngữ của Syria. Điều này xuất phát từ tiếng Hy Lạp Συρία (Syria), có nguồn gốc từ Assyria…

Thượng hội đồng

Tin sốt dẻo là gì? 1. sf Kết quả hoặc sản phẩm đầu tiên của một sự vật. 2. Tin tức đầu tiên mà một nhà báo thu được về một sự kiện hoặc sự kiện có…

Thượng hội đồng

Tội lỗi của Miriam là gì? Đức Giê-hô-va trừng phạt Mi-ri-a mắc bệnh phung. Điều gì xảy ra với Miriam, em gái của Moses? Từ lúc này, Maria biến mất vì…

Thượng hội đồng

Tên Ainhoa ​​trong Kinh thánh có nghĩa là gì? Ý nghĩa của Ainhoa ​​là "người được chọn", ý nghĩa của Ainhoa ​​xuất phát từ một trinh nữ (Trinh nữ của Aránzazu ...

Thượng hội đồng